zaterdag 12 maart 2016

Mijn burgemeester

In Lelystad heeft de burgemeester haar vertrek aangekondigd. Na een termijn van 10 jaar gaat de ze met pensioen en dus start de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Dat begint met de benoeming van een vertrouwenscommissie, bestaande uit raadsleden, een adviseur en een (plaatsvervangend) secretaris. Helaas speelde in die fase de politieke machtsverhoudingen tussen coalitie- en oppositiepartijen een rol, maar een mooi resultaat is dat de helft van de commissieleden onder de 30 jaar is.
Zoals het tegenwoordig gaat heeft de eigen bevolking ook wat in de pap te brokkelen als het over het profiel van de burgemeester gaat. Tenslotte heeft een burgemeester niet alleen eigen taken en bevoegdheden, maar is hij of zij, naast voorzitter van het college en de gemeenteraad, voor menig burger hét gezicht van de gemeente.
Je zou dus verwachten dat in deze (participatie)tijd burgers volop gebruik maken om hun eigen wensen over hun nieuwe ‘burgervader’ of ‘burgermoeder’ aan de vertrouwenscommissie mee te geven. Maar op een speciale bijeenkomst voor bewoners was er slechts een handjevol burgers aanwezig. 
Persoonlijk vond ik dat erg teleurstellend en vraag ik me af of dit desinteresse is of wat anders. En ook jammer, want op momenten dat een burgemeester een publieke rol speelt, heeft iedereen er wel een mening over of dat wel of niet goed gedaan wordt.
Naast deze mogelijkheid kon iedereen meedoen met de enquete ‘Mijn burgemeester’. Ook daar was de deelname procentueel niet echt een cijfer om mee te pronken, maar de vertrouwenscommissie heeft in ieder geval onze burgers wel volop de kans gegeven om vooraf hun zegje te doen. 
De uitkomst van alle input, inclusief van de raadsfracties, is verwerkt in het profiel (“Gemeente Lelystad zoekt burgemeester met lef). En nu maar afwachten wie het lef heeft om daar op te solliciteren.

Dit blog is op 15 maart 2016 gepubliceerd op raadsledennieuws.nl

Een dag na de sluitingstermijn heeft de commissaris van de koning bekend gemaakt dat er voor het burgemeesterschap 30 sollicitanten zijn: 6 vrouwen en 24 mannen in de leeftijd van 26 tot 62 jaar.