woensdag 16 december 2015

Democratische rechten van raadsleden

Vanwege beperkte spreektijd is het bij de plenaire besluitvormende raadsvergaderingen voor kleine fracties vooraf kiezen waar je die spreektijd aan gaat besteden. Zes minuten in totaal voor de gehele besluitvormende raadsvergadering is niet veel.

Hoewel ik uiteraard graag aan het debat over de referendumverordening had willen deelnemen (lag er immers vanwege 'mijn motie') heb ik het bij een stemverklaring gelaten, net als bij enkele andere bespreekpunten. Omdat ik over twee onderwerpen mondelinge vragen wilde stellen. Keurig, zoals het college dat graag heeft, vooraf bij de griffie aangekondigd. Vragen die ter verduidelijking een inleiding behoeven.

Maar toen het agendapunt 'mondelinge vragen' aan bod kwam (wat overigens voorheen aan het begin van de vergadering geagendeerd stond), was het bijna 23:00 uur. Om een of andere reden is dat voor de voorzitter de eindvergadertijd, ongeacht de resterende agendapunten en spreektijd van fracties.
En dus gebeurde er iets wat niet past binnen onze democratie. Onder strenge regie van de voorzitter werd het laatste deel van de vergadering afgeraffeld en sprekers afgekapt.
Daar zit je dan met je goede gedrag, spreektijd over en halve antwoorden.
Het getuige niet echt van respect voor raadsleden die hun tijd steken in het voorbereiden.

Geen mooie afsluiting van de laatste raadsvergadering van 2015.
Je zou haast denken: "Tijd voor een nieuwe voorzitter?"
Praat mee op 'Wie wordt onze nieuwe burgemeester?'

Mondelinge vragen 15 december 2015:
Specialistische zorg ziekenhuis
Voorzitter, na 10 jaar samenwerking houden de neurochirurgie van Isala Zwolle geen spreekuur meer in MC Zuiderzeegroep in Lelystad. Er gaat meer met het Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam worden samengewerkt, terwijl de operaties nog wel steeds in Zwolle worden uitgevoerd. De zorg wordt weliswaar gecontinueerd. Echter, het Neurochirurgisch Centrum in Zwolle, inclusief de neurochirurgen, behoort tot de top van Nederland.
Vorige maand nog was er onrust vanwege het vertrek van cardiologen bij de MC groep in Lelystad en onduidelijkheid bij patiënten, waarbij het vooralsnog niet uitgesloten is dat het opnieuw om een arbeidsconflict gaat. Ook cardiologie is een specialistisch zorg die het verschil tussen leven en dood kan zijn.
Voorzitter, wij hebben zorgen over deze ontwikkelingen in ons ziekenhuis en daarom vragen wij "of het college bereid is hierover in gesprek te gaan met de MC-groep. Met specifiek de vraag of het mogelijk is dat de samenwerking met het Neurochirurgische Centrum in Zwolle voor toekomstige patiënten toch kan worden voortgezet en er door de neurologen niet standaard met Amsterdam geconsulteerd wordt en patiënten daar dus naar worden doorverwezen."

Hulpverlening bij vechtscheidingen
Voorzitter, op 19 mei heeft onze fractie gevraagd hoe de gemeente ermee omgaat als specifieke hulpverlening in de beschikking van de rechtbank is opgenomen, maar het hulpaanbod vanuit de gemeente niet aanwezig is of voor minder draagkrachtige ouders niet betaalbaar is. Wethouder Van Wageningen zou deze vraag neerleggen bij de organisatie.
 Op 30 september heb ik de wethouder per e-mail op deze nog openstaande vraag gewezen. Tot op heden is het antwoord echter uitgebleven. 
Ondertussen is Stichting Roots gestopt met begeleide omgang. Er zijn begeleide omgangsregelingen door de rechtbank in beschikkingen vastgelegd, maar nu niet meer kunnen worden uitgevoerd.
Daarom nogmaals onze vraag: “Hoe gaat de gemeente ermee om als specifieke hulpverlening in de beschikking van de rechtbank is opgenomen, maar het hulpaanbod vanuit de gemeente niet aanwezig is of voor minder draagkrachtige ouders niet betaalbaar is.”

Voorzitter, op 29 september hebben we een motie ingetrokken, die we samen met D66 hadden ingediend vanwege de toezegging van het college. In oktober zou er namelijk een aangevuld plan over hulpverlening bij vechtscheidingen bij het college liggen en dat zou op 1 december gereed zijn en aan de raad kunnen worden voorgelegd. Het jaar is nu bijna om en de raad heeft nog geen plan gezien.
Uit betrouwbare bron is bekend dat er aanvragen uit het transitiefonds zijn gedaan voor het projectplan, een begroting en het !Jes Brugproject.
Daarom onze vraag: “Wanneer wordt het plan aan de raad voorgelegd, en is daarin de Amsterdamse aanpak verwerkt?”

Tot slot voorzitter, de hiervoor genoemde aanvragen staan niet bij het collegebesluit van 1 december, waar wél over andere aanvragen uit het transitiefonds besloten is. Onze vraag is daarom “Wanneer vindt de afhandeling van déze aanvragen plaats?”