woensdag 1 juli 2015

De Wijkthermometer in Lelystad

'De politiek dichter bij de burger brengen.' Wie zo blijft denken zal er niet in slagen, want de meeste burgers interesseren zich nauwelijks voor politiek. Tenzij het gaat over iets wat mensen direct raakt. En dan nog stapt men daar niet gauw het stadhuis voor binnen om bijvoorbeeld gebruik te maken van het spreekrecht. Als raadslid zul je er toch echt zelf op uit moeten trekken, de wijken in.

Volksvertegenwoordiging
Voor een gemeenteraadslid is het essentieel om te weten wat er in wijken leeft. Want kaders stellen en het college controleren doe je vanuit een volksvertegenwoordigende rol. Om daar goed invulling aan te geven is het noodzakelijk te weten wat er leeft in je stad of dorp. De gemeenteraad kan zich op diverse manieren en op verschillende niveau's laten informeren over wat er in een wijk leeft. Dat gebeurt op raadsniveau, op partijniveau en op individuele niveau. Soms heel zichtbaar in alle openbaarheid op een bewonersbijeenkomst, soms middels een één-op-één gesprek bij burgers thuis. Soms vanuit een duidelijk partijbelang en soms gewoon vanuit menselijke belangstelling.

Werkbezoeken
Traditioneel legt eens per maand een delegatie van de Lelystadse gemeenteraad op vrijdagmiddag een werkbezoek af bij een bedrijf of organisatie. Het programma wordt keurig voorbereid door de griffie. Raadsleden hoeven zogezegd alleen maar aan te schuiven. Passief interactief en altijd interessant om erbij aanwezig te zijn. Of het nu een onderwerp is dat in je portefeuille zit of niet. Het is vele malen zinvoller dan een verslag doorlezen, omdat je je eigen indrukken kunt opdoen en daarover direct met betrokkenen in gesprek kunt gaan.

Van Zomerraad naar Buitenraad
Tijdens het zomerreces 2014 heeft de Lelystadse gemeenteraad geëxperimenteerd met de Zomerraad. Wekelijkse informele raadsbijeenkomsten op uitnodiging van bewonersgroepen en organisaties op locatie. In plaats van door de griffie georganiseerd, lag dit nu volledig in handen van raadsleden zelf. En dat bleek een succes te zijn. Waardering alom en meer aanmeldingen dan gehonoreerd kon worden. Reden genoeg om te kijken hoe dit structureel een vervolg kon krijgen. Dat is gevonden in de vorm van de Buitenraad. Een maandelijkse thematische raadsbijeenkomst zonder politieke agenda en om de drempel voor burgers te verlagen bij voorkeur buiten het stadhuis gehouden. Raadsbijeenkomsten die niet geleid worden door de agenda van het college, maar gericht zijn op interactie met de samenleving, instellingen en organisaties. Net als de Zomerraad wordt ook de Buitenraad georganiseerd door raadsleden zelf, weliswaar met enige ondersteuning van de griffie.

De Wijkthermometer
Eén van de thema's van de Buitenraad is de 'Wijkthermometer'. Iedere wijk kent zo zijn eigen karakteristieke kenmerken en bewonersdiversiteit en dat vraagt andere aandacht en behoeften. De gemeenteraad wil de komende jaren iedere Lelystadse wijk minimaal één keer bezoeken. Om te horen wat er leeft in de wijk. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat kan de gemeenteraad daar aan doen? Wijkraden kunnen zich hier zelf met onderwerpen voor aanmelden, maar dat kan ook via raadsleden die daar goede contacten mee hebben gebeuren. Iedere Lelystadse wijk heeft een wijkraad en deze worden uiteraard bij de organisatie van de Wijkthermometer betrokken. De wijkraden hebben als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren dan wel bevorderen van participatie-activiteiten.

Op wijkbezoek in Lelystad-Haven
De aftrap van de Wijkthermometer was voor de wijk Lelystad-Haven. Een toepasselijke wijk voor de eerste Wijkthermometer, want in Lelystad-Haven is het Werkeiland gelegen; het eerste bewoonde deel van het toen nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Het avondprogramma begon met een wandeling door de wijk waarbij wijkraadleden, verdeeld in groepen, toelichting gaven op knelpunten en bewonerswensen. Vervolgens werd in het buurthuis plenair verder gepraat over zaken zoals woonvoorzieningen voor senioren, kunstgras voor een trapveldje, groenonderhoud en blauwalg in het Bovenwater. De bereikbaarheid van de wijk bij calamiteiten bij storingen van brug en sluis, waarvoor iemand van de provincie aanwezig was. Het aanbod van de wijkraad, de wijze waarop zij dit aanpakken en wat zij van de gemeente verwachten. Maar ook suggesties zoals een toeristisch bewegwijzering naar het Werkeiland. Kortom, de Wijkthermometer is een uitstekende manier voor de gemeenteraad om met eigen ogen en oren te zien en te horen wat er leeft in een woonwijk.
Dit artikel is geplaatst in Raadsledennieuws, nr. 3, jaargang 14 - juni 2015