zaterdag 7 februari 2015

Perikelen over edelherten in het Hollandse Hout

Eén van de dossiers waar de gemoederen hoog bij oplopen is het dierenleed in de Oostvaardersplassen. Bijna iedereen heeft er wel een idee over hoe dit op te lossen en daarover lopen de meningen dan weer sterk uiteen.
Hoewel de invloed van de gemeenteraad beperkt is, mogen we ons wel weer buigen over de vraag om edelherten in het bos het Hollandse Hout toe te laten, vanuit toeristisch economisch oogpunt. Eerder heeft dit besluit al heel wat voeten in de aarde gehad en ook nu is dat weer het geval.

Dat het een politiek gevoelig onderwerp is blijkt wel uit de gang van zaken, die anders is dan gebruikelijk. Voor iets waar we navenant weinig over te zeggen hebben wordt er veel tijd en aandacht aan besteed. Was er eerst al een informele bijeenkomst door een raadslid zelf georganiseerd, waarbij vooral de tegenstanders aan het woord kwamen. Volgde er daarna nog een officieel werkbezoek over. En daar ben ik dol op: werkbezoeken. Ter plaatse de situatie bekijken en je door de betrokkenen laten informeren. Lastig is het wel als er op het laatste moment verschoven wordt met data, want dat geeft weer een hoop extra geregel op het werk om vrij te kunnen nemen. Daar kan een training time-management niet tegenop.

Tot mijn grote verbazing begon het werkbezoek echter met een presentatie door een beleidsambtenaar van de gemeente! Alsof ik dáár een vrije middag voor wil opnemen. Daar zijn nou juist de beeldvormende en oordeelsvormende sessies op de dinsdagavond voor. Het onderwerp staat nota bene voor aanstaande dinsdag geagendeerd.
Jammer vond ik ook dat we niet naar alle verschillende locaties van de mogelijke passageplekken zijn geweest om daar op basis van eigen waarneming een beter beeld van te vormen.

Kwalijk vind ik echter dat de portefeuillehouder in de media roept dat hij concrete vragen over het toestaan van edelherten in het Hollandse Hout niet kan beantwoorden! Terwijl het rapport "Toeristische-recreatieve ontwikkeling Hollandse Hout" dat namens het college aan de gemeenteraad voorgelegd is, toch echt van de gemeente Lelystad is en "in samenwerking met staatsbosbeheer" tot stand is gekomen. Waaruit blijkt dan eigenlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college? Of moet ik hieruit opmaken dat de wethouder in een spagaat zit tussen collegedruk en fractiedwang? Alhoewel, kijkend naar het partijprogramma rijmt dat ook weer niet. Dus welk politiek spel speelt er zich achter de schermen af wat kennelijk niet in de openbaarheid mag komen?
Het zal mij benieuwen welke duidelijkheid er in het openbare debat dan wel gegeven wordt. Wordt het een politiek debacel of loopt ook dit dossier weer met de bekende sisser af?