woensdag 17 december 2014

Voor spek en bonen?

Als je de gemeenteraad in gaat dan verwacht je daar serieus een stem te hebben en dat het college de besluitvorming van de raad respecteert. De gemeenteraad is immers het hoogste bestuursorgaan in de gemeente.
Je zit er dan dus niet op te wachten dat je een besluit voorgelegd krijgt en daarbij van het college te horen krijgt dat, ondanks 'wensen en bedenkingen' van de raad, het college de bevoegdheid heeft om het voorgestelde besluit te nemen.

Toch deed dit zich voor tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar (16 december) bij de behandeling van het collegevoorstel om geen wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van het college tot oprichting van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horeca Exploitatie "De Koploper" BV. Terwijl de raad het besluit er nog over moest nemen, vindt de verbouwing van het horecadeel inmiddels al plaats en wel op kosten van het Sportbedrijf. Er zou ook sprake zijn van een scheiding van de financiële stromen tussen de Horeca bv en het Sportbedrijf, zo leek het eerder. Maar dat lijkt niet echt op te gaan voor dit deel van de (verbouwings)werkzaamheden.

Het is nog even afwachten welk wijs besluit het college er nu over zal nemen, maar de raad een besluit 'voor spek en bonen' voorleggen zou natuurlijk nergens op slaan.