zaterdag 4 oktober 2014

Werkbezoek Vitree pleegzorg

Op dinsdag 29 september (en op 2 oktober) organiseerde Vitree Pleegzorg een informatieavond voor raadsleden, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen vanuit de Flevolandse gemeenten. Met de transitie Jeugdhulp op komst een interessante avond. Maar dat bleek niet uit de opkomst, die was bedroevend laag te noemen. Terwijl het toch juist in deze tijd zinvol is om je goed te laten informeren door het werkveld.

Om enige indruk te geven over de hechtingsproblematiek van jonge pleegkinderen is voorgelezen uit het prentenboek over hechting: "Het meisje met het omgekeerde magneetje"
Er is een uitvoerige presentatie gegeven aan de hand van de cijfers en feiten over pleegzorg in Flevoland. Er is sprake van een groei van kinderen in pleegzorg. Kinderen komen later in pleegzorg en met zwaardere problematiek. Vanuit Vitree Pleegzorg kent Lelystad 83 pleeggezinnen, waarvan 38 zogeheten netwerkpleeggezinnen. Bij de redenen voor een uithuisplaatsing in een pleeggezin komt tegenwoordig ook vechtscheidingen voor.
Er is ook gesproken over de screening van pleegouder(s), matching en de pleegzorgbegeleiding. Verder was het interessant om de persoonlijke ervaringen van een pleegouder te horen en welke rol de gezinsvoogd daarbij speelt.
Helaas kwam ook bij dit werkbezoek de zorg naar voren omtrent het stagneren van doorstroom vanuit Bureau Jeugdzorg.