zondag 28 september 2014

Politiek is LEUC in Lelystad

Het zijn een paar drukke en vooral hectische weken geweest, waarbij er even geen tijd was voor een rustig blogmomentje. Het raadswerk is een nevenfunctie, maar je kunt er een fulltime baan aan hebben als ik kijk naar wat er deze maand zoal in mijn agenda staat.

De afgelopen twee weken in vogelvlucht
Maandag 15e het 'crisisoverleg'. Dinsdag 16e een beeld- en oordeelsvormende sessie over het Grondbedrijf. Donderdag 18e de hoorzitting bij provincie Flevoland over de Flevokust. Vrijdag 19e een presentatie over het zeilevenement Dutch Match Cup en gelachen met Berthold Gunster over Omdenken. Zaterdag 20e met raadscollega's Nelly en Lucia de hele dag naar het VNG-congres over de Decentralisaties. Dinsdag 23e de raadsvergadering in de nieuwe fractiesamenstelling. Vrijdag 26e een werkbezoek over Passend Onderwijs. En tussendoor zaken voorbereiden, stukken lezen, overleggen, schriftelijke vragen indienen (Jeugdhulp en WMO), fractieoverleg, raadsmededeling opstellen, fractienaam bedenken, etcetera.


Uitgelicht
City Marketing Club had een voor iedereen gratis toegankelijke bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van sport en omdenken; de kunst van het matchracen en het transformeren van problemen tot nieuwe mogelijkheden. Voor wie de energieke lezing van Berthold Gunster gemist heeft, geen nood want op 27 november komt hij opnieuw naar Lelystad voor zijn Ja-Maar Omdenken theatershow.
Tijdens het VNG-congres heb ik wederom zinvolle tips meekregen over hoe je je als raadslid op het gebied van de decentralisaties goed kunt positioneren. Vooral het aspect frequent monitoren aan de hand van de juiste indicatoren sprong eruit. Daarnaast was het interessant om uit de mond van staatssecretaris Van Rijn te horen wat zijn visie op de transitie is.
Bij het werkbezoek over Passend Onderwijs zijn raadsleden uitgebreid geïnformeerd over alle op hande zijnde veranderingen in het onderwijs en dat is nogal wat. Een zorgelijk signaal wat ik helaas al vaker heb gehoord is het nu al deels wegvallen van het jeugdzorgaanbod. Want kinderen met een lichte zorgbehoefte lijken daarmee tot aan 1 januari tussen wal en schip te vallen en dit kan leiden tot inzet van zwaardere zorg.


Politiek is LEUC in Lelystad
Tot slot dan toch maar een paar zinnen over de breuk met de partij waar ik vanaf de oprichting lid van ben geweest. Iedereen mag daar het zijne van denken en zeggen en dat gebeurt ook wel. Maar als je na 13 jaar je eigen partij niet meer herkent, omdat deze verworden is tot datgene waartegen de partij indertijd juist is opgericht, dan is er veel meer aan de hand dan je met goed fatsoen naar buiten kunt brengen. Ik begrijp daarom best dat er nu door deze en gene van alles gesuggereerd wordt en zaken ontkent worden, maar voor mij liegen de feiten er niet om.
Hoe dan ook, ik sta waarvoor ik als raadslid gekozen ben en wil mezelf in de spiegel kunnen blijven
aankijken, net als dat ik Lelystedelingen zonder blikken of blozen recht in de ogen wil kunnen aankijken. Het is voor mij dan ook een groot compliment te horen dat fractiegenoot Hicham en ik 'anders zijn'. Want laat dat nou net de slogan zijn waar het voor mij in 2001 allemaal mee begonnen is: "Wij zijn anders". Naar 2014 vertaald: "Wij zijn Lelystads Enthousiast Uniek Collectief, wij zijn LEUC".