dinsdag 23 september 2014

Samen verder

Mededeling in de gemeenteraad van 23 september 2014, mede namens Marianne van de Watering uitgesproken door Hicham Ismaili Alaoui.

"Op 15 september 2014 is het tot een onherstelbare breuk gekomen binnen onze voormalige fractie en wij, mevrouw Van de Watering en de heer Ismaili Alaoui, hebben besloten om vanaf 16 september als tweemansfractie verder te gaan.

Wij ervaren de breuk met de Inwonerspartij als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Lelystadse politiek. Wij realiseren ons dat dit voor de coalitie niet gemakkelijk is. Wij hebben een moeilijk en pijnlijk besluit moeten nemen. 

Voor ons weegt het meest zware dat we als raadsleden de eed en belofte hebben afgelegd om naar eer en geweten te oordelen over raadsbesluiten en alles wat daar bij hoort.

Wij hebben in de afgelopen maanden ervaren dat wij van de 'nieuwe politiek' zijn. Nieuwe politiek gaat voor ons uit van brede samenwerking en focus op de inhoud in plaats van coalitie versus oppositie. Wij zitten in de gemeenteraad om bij elke beslissing zonder last de afweging te maken wat het beste is voor Lelystad en haar inwoners. En daarin moet ruimte zijn voor elk goed idee. Met samenwerking op gelijkwaardig niveau, eerlijke en open communicatie, heldere afspraken, respect en de vrijheid om voor je mening uit te komen.

Wij zullen op een gedegen en integere wijze invulling geven aan onze kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol als raadslid.

Het gegeven dat wij in de gemeenteraad zijn gekozen met ruime voorkeurstemmen geeft ons het vertrouwen dat de Lelystadse kiezer ook van de nieuwe politiek is. Voor ons was het dan ook geen optie onze zetels bij de Inwonerspartij te laten. 

Wij staan nog steeds achter de grondbeginselen en het programma van de partij op basis waarvan wij ons verkiesbaar hebben gesteld. En dat geldt ook voor het akkoord op hoofdlijnen. Wij zien uit naar een goede verdere samenwerking met onze collegaraadsleden.

Voortaan gaan wij verder onder de naam Lelystads Enthousiast Uniek Collectief en gebruiken de afkorting LEUC."