maandag 8 september 2014

Zomerraad 2014

Tijden veranderen en wil je als politicus serieus genomen worden dan zul je daarin mee moeten bewegen. Uitspraken als 'de burger dichter bij de politiek brengen' houden vaak niet meer in dan een uitgesproken wens en 'de gemeenteraad gaat met zomerreces' klinkt als een dichte deur.

Hoe mooi is het dan dat het ook anders kan. Dat politici zelf in beweging komen en niet alleen vernieuwende plannen bedenken, maar ook de daad bij het woord voegen. De volksvertegenwoordigende rol versterken door oude patronen los te laten en nieuwe wegen in te slaan. Collectief en zonder partijpolitiek. Het kan!

Lelystad is dit jaar gestart met de zomerraad. Een initiatief vanuit de gemeenteraad, waarbij organisaties tijdens het zomerreces de gemeenteraad konden uitnodigen. Niet om daar (partij)politiek te voeren of om enige toezegging te doen, maar om de raad te informeren, op locatie. Een spannend experiment, want vooraf weet niemand of er wel voldoende belangstelling voor is. 

Er kwamen ruim drie keer zoveel uitnodigingen voor de geplande data binnen en er was steeds een goede vertegenwoordiging vanuit de verschillende raadsfracties aanwezig. Waar normaal gesproken bij werkbezoeken de coördinatie en begeleiding door de griffie gedaan wordt, werd ook dit nu door enkele raadsleden gedaan. 

Als raadslid heb ik niet alleen veel gehoord en gezien, wat niet te vergelijken is met een verslag lezen, maar het was ook fijn om in een informele sfeer mijn collega-raadsleden te ontmoeten. Zo aan het begin van een nieuwe raadsperiode is dat prettig nader kennismaken en legt het een goede basis voor verdere samenwerking met andere fracties. 

Er was alom veel waardering voor dit initiatief en het leverde alleen maar positieve reacties op. Iets wat succesvol is, krijgt natuurlijk een vervolg. Er liggen nog teveel uitnodigingen om te laten liggen. En na de zomer komt de herfst....

Thema jongeren, 26 augustus 2014
Stg. voor vluchtelingen en nieuwkomers Lelystad (VVNL), 19 augustus 2014
Activeringscentrum De Waterspiegel - Kwintes, 12 augustus 2014
Stichting Dierenhulpbank, 5 augustus 2014
Speeltuin Schateiland, 29 juli 2014
Dit blog is op 8 september 2014 geplaatst op RaadsledenNieuws.nl