zaterdag 30 augustus 2014

Raadsledeninformatiebijeenkomst GGD Flevoland

Op 27 augustus 2014 is er een delegatie van Flevolandse raadsleden op werkbezoek geweest bij de GGD Flevoland. We zijn ontvangen in de ambulancegarage naast de brandweerkazerne in Lelystad.

Na een algemene introductie door het bestuur en directeur was er eerst een moment voor de inwendige mens. Het was immers rond etenstijd. Daarna hebben we, verdeeld in zes groepen en in sessies van 10 minuten, uitleg gekregen over verschillende beleidsterreinen: algemene gezondheidszorgbeleid en onderzoek, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), ICT-ontwikkelingen, jeugdgezondheidszorg en regionale ambulancevoorziening. Daarna was er gelegenheid om een kijkje te nemen in de meldkamer en een ambulance van binnen te zien.

In de presentaties is een goede uitleg gegeven over de organisatie, wat de taken van de GGD zijn en hoe die worden uitgevoerd. Ook de cijfermatige achtergrond en inzet van het personeel is aan bod gekomen. Verder is er gewezen op een aantal websites zoals Toekomst Verkenning Flevoland en Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. De rondleiding in de meldkamer was ook erg interessant, net als de ervaringsverhalen van het ambulancepersoneel.

Er is in korte tijd veel informatie gedeeld. Om het thuis nog eens allemaal rustig door te kunnen nemen, zijn we vertrokken met een goodiebag vol brochures.