vrijdag 4 juli 2014

100 dagen raadslid

Mijn eerste 100 dagen als raadslid zitten er zowaar al op. Een enerverende periode, waarin ik al veel heb meegemaakt en geleerd. En dat is mooi, want naast partij-idealisme, maatschappelijke betrokkenheid en dergelijke, heeft ieder raadslid altijd ook een eigen belang. En voor mij is dat persoonlijke groei en ontwikkeling middels het raadswerk en alles wat daar bijhoort.
Ik neem u graag mee in een aantal highlights van het begin van mijn raadsperiode.

Alle zegen komt van boven
Fotostudio Wierd
"Mijn feestje" begon op 26 maart bij de installatie in de gemeenteraad. Muzikaal omlijst met trompetgeschal verzorgd door kunst en cultuurcentrum De Kubus. Een mooi "kippenvelmomentje". Bij mijn beëdiging heb ik met overtuiging de woorden "Zo waarlijk helpe mij God almachtig" uitgesproken.

Nieuwe koers raad
De griffie heeft zich ingespannen om de nieuwe raad goed toegerust te laten beginnen. Want er komt voor nieuwe raadsleden nogal wat op je af kan ik je zeggen. Er is onder meer een (digitaal) overdrachtsdocument gemaakt en een raadspagina met ruimte voor een persoonlijke presentatie.
Ik heb de "heidagen" met de nieuwe raad als zeer zinvol ervaren en ik hoop van harte dat deze raad een nieuwe koers gaat varen die meer passend is bij deze tijd. Verder heb ik trainingen gevolgd over debatteren en het voorzitten van de BOB-sessies (beeld- en oordeelsvormend). Al volgt deel twee van de voorzitterstraining pas na het zomerreces. Was er in de vorige raadsperiode nog een speeddatesessie voor de wethouders met inwoners, dit keer mochten de inwoners met de gekozen volksvertegenwoordigers (raadsleden) in gesprek.

Papierloos vergaderen
Vanaf deze raadsperiode vergadert de gemeenteraad papierloos. En daar ben ik blij mee, want ik zou anders echt omkomen in de hoeveelheid papieren nota's, collegevoorstellen en andere stukken waar je als raadslid doorheen moet spitten. Het enige wat ik daar nu voor nodig heb is een iPad, een goede wifi-verbinding en natuurlijk handigheid in het gebruik ervan. Het is even wennen en uitzoeken hoe ik alles het beste kan indelen, opslaan en bewerken, en af en toe gaat het nog even mis, maar met de juiste apps heeft het zeker zijn voordelen.

Debuutrede met een nasleep
Net als zoveel mensen had ik moeite met spreken in het openbaar. Dat is niet echt handig voor een raadslid en dan is het goed om snel over die drempel heen te stappen. Bij de eerste "echte" raadsvergadering, een maand na mijn installatie, heb ik mijn maidenspeech gehouden. En dat ging warempel goed; zonder hakkelen of versprekingen. Sterker nog, ik vond het leuk!
Het was niet een zwaarwichtig onderwerp, maar wel met een voor mij inspirerende aanleiding: vernoeming van het Mandelaplein. Want in mijn geboorteplaats heeft mijn vader het al in 2008 voor elkaar gekregen dat er op zijn initiatief een Mandelaplantsoen werd gerealiseerd.
Bijzonder was ook dat het agendapunt vervolgens nog wel drie keer kort in de raadsvergadering aan de orde is geweest, vanwege een telfout bij de stemming en de onjuiste weergave in de besluitenlijst.

Eerste officiële werkbezoek
Eén van de interessante dingen van het raadswerk vind ik de werkbezoeken. Wel lastig te combineren met een gewone baan omdat de werkbezoeken overdag plaatsvinden; het raadswerk is immers een nevenfunctie. Maar toch zal ik proberen om als mijn werk het toelaat zoveel mogelijk bij deze werkbezoeken aanwezig te zijn.
Het eerste werkbezoek van de nieuwe raad vond plaats op 20 juni bij De Kubus en Underground.

VNG-congres decentralisaties
Bijzonder boeiend was het landelijk VNG-congres over de drie decentralisaties in Den Bosch op 28 mei. Deze onderwerpen gaan me als geen ander aan het hart (transities jeugdhulp, wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet). Maar deelname aan dit congres was zeker ook de moeite waard vanwege de contacten met raadsleden uit andere gemeenten en de ideeënuitwisseling.

Inwonersbelangen voorop
Een stad wordt dan wel met stenen gebouwd, maar door en voor mensen. En ik heb nu eenmaal wat meer met het laatste: onze inwoners. In de politiek hoort de "harde sector" er weliswaar ook bij, maar mijn passie ligt meer bij het menselijk aspect.
Essentieel onderdeel van het raadswerk zijn de contacten met inwoners en belangengroeperingen. Want zij zijn voor mij de oren en ogen in de Lelystadse samenleving. Weten wat er leeft en speelt, wat (politieke) aandacht vraagt, is belangrijk. Neemt niet weg dat ik als raadslid voor het algemeen belang moet gaan en (soms tot teleurstelling) geen individuele belangenbehartiger ben.

Zomerreces
Na mijn eerste "100 dagen raadslid" begint nu het zomerreces, waarin er geen officiële raadsbijeenkomsten gepland staan. Tijd voor vakantie van mijn "gewone" baan, tijd voor ontspanning, maar ook tijd voor andere zaken waar ik aandacht aan wil besteden. Zoals een goed boek lezen: De kunst van het oorlog voeren voor vrouwen van Sun Tzu. Een boekentip die ik heb gekregen van een vrouwelijk raadslid uit een andere Flevolandse gemeente. Maar natuurlijk ook deelname aan de Lelystadse zomerraad 2014.

Tot slot
Ik vind het een eer om op basis van 581 voorkeurstemmen aan de gemeenteraad deel te nemen. Ik zal daarbij steeds de grondbeginselen en dus het bestaansrecht van de InwonersPartij voor ogen houden, want daar zijn we tenslotte groot mee geworden: ons belang is het inwonersbelang, wars van achterkamertjespolitiek, waarde hechten aan openbaarheid van bestuur, tegen inbreidplannen, doen wat we zeggen, wij luisteren wel, spreek duidelijke inwonerstaal, wij zijn anders, enzovoort.