woensdag 30 juli 2014

Zomerraad op werkbezoek bij het Schateiland

Op 29 juli is de zomerraad op werkbezoek geweest bij "het Pareltje van de Waterwijk": het Schateiland.
Deze unieke speeltuin in Lelystad is alle dagen gratis toegankelijk en wordt door stichting Schateiland namens de gemeente beheerd. Van april tot en met september zijn er tussen 12.00 uur en 17.00 uur vrijwilligers aanwezig die toezicht houden, de winkelverkoop doen, het terrein en gebouw schoonhouden en de speeltoestellen controleren op gebreken. Er vinden ook tal van activiteiten plaats. Zo is er vorige week nog de huttenbouwweek geweest waaraan 150 kinderen hebben deelgenomen en op 30 augustus vindt er het jaarlijkse wijkfeest van de wijkraad plaats.

Raadsleden en fractieassistenten van de zes aanwezige fracties (InwonersPartij, PvL, PvdA, CU, D66, en GrLi) zijn hartelijk welkom geheten met koek en cake door het driehoofdig bestuur: Jan van der Beek (voorzitter), Thea Griffioen (secretaris) en Mark Griffioen (penningmeester).
Er is uitleg gegeven over het ontstaan van het Schateiland, hoe het beheer wordt uitgevoerd, welke activiteiten er plaatsvinden en wat zij daar zoal bij tegenkomen. Door de zomerraad is er veel bewondering geuit over de inzet van het bestuur en de (twee) vrijwilligers die alles goed draaiende houden. Maar er is ook verbijstering over bijvoorbeeld dat sommige ouders hun nog zeer jonge kroost zonder toezicht "droppen" in de speeltuin omdat daar toch wel toezicht is, terwijl dit toch echt niet de bedoeling is en ouders daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Of de verwensingen die geroepen worden als kinderen op ontoelaatbaar gedrag worden aangesproken. Te gek voor woorden eigenlijk. Ook is aan de zomerraad het probleem voorgelegd dat het stichtingsbestuur onlangs de rekening gepresenteerd kreeg voor de huur van het gebouw over 2011, 2012, 2013 en 2014, waarbij het hen onduidelijk is op basis van welke overeenkomst dit nu ineens gebeurt. Bij de raadsleden speelde daarbij nog wel de vraag onder welke portefeuille (van het college) dit nu eigenlijk valt (speelruimtebeleid of gemeentelijk vastgoed).

Het Schateiland is een prachtige speeltuin waar we trots op mogen zijn. Een werkbezoek door de zomerraad alleszins waard.

Er is bij het Schateiland vraag naar meer vrijwilligers. Daarom: zoekt u een leuke stageplek of wilt u het vrijwilligersteam van het Schateiland versterken, kunt u goed met kinderen omgaan, bent u een middag in de week beschikbaar en steekt u graag de handen uit de mouwen, neem dan contact op met het Schateiland.


Bestuur Stichting Schateiland:
Jan van der Beek, voorzitter
Thea Giffioen, secretaris
Mark Griffioen, penningmeester