zaterdag 12 april 2014

De rol van de gemeenteraad

Het waren twee fantastische dagen! Met een groot deel van de nieuwe raad en ambtelijke ondersteuning hebben we op 11 en 12 april  met elkaar kunnen kennismaken en gesproken over hoe wij als raad gezamenlijk invulling gaan geven aan onze taken/rollen. Want naast de hoofdlijnen van het beleid bepalen en het controleren van het dagelijks bestuur heb je als raadslid nog een belangrijke taak en dat is onze inwoners vertegenwoordigen.

Met name over onze volksvertegenwoordigende rol hebben we met elkaar van gedachten gewisseld aan de hand van zes thema's:
- gebruik de kennis in/van de samenleving;
- maak eigenaarschap mogelijk;
- verbinden met de samenleving;
- anders organiseren en de rol van politici;
- democratie is meer dan de raad;
- wat moeten we doen om iedereen aan boord te houden.

Het was niet alleen gezellig, maar ook heel zinvol om zo met elkaar een nieuwe koers uit te zetten voor deze raadsperiode. De ingebrachte ideeën worden eerst nader uitgewerkt zodat wij later in gezamenlijkheid kunnen besluiten wat hiervan haalbaar en wenselijk is. Deze gemeenteraad pakt in ieder geval de volksvertegenwoordigende rol met een frisse, vernieuwende blik op.