zondag 11 mei 2014

Lang leve het dualisme

Ik heb met de eedaflegging gezworen dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen en de gemeentewet schrijft voor dat ik op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel moet vellen.

Voor mij zijn de grondbeginselen en kernwaarden van de partij erg belangrijk. Als lid van het eerste uur ken ik ze als geen ander. Zo ben ik wars van achterkamertjespolitiek en hecht ik waarde aan openbaarheid van bestuur. Mijn politieke uitgangspunten zijn ongeacht deelname aan de coalitie of een plaats in de oppositie. Want daar ben ik op gekozen, met maar liefst 581 voorkeurstemmen. Dus kiezers verwachten dit van mij. Ik ben ook groot voorstander van het dualisme* en moet er niet aan denken om weer terug naar monistisch handelen te gaan.
Ik heb dan ook een zeer kritische houding als het gaat over zaken die hiermee in stijd zijn of daar tegenaan hangen.

Zo is een politiek overleg op inhoud altijd openbaar en daar sluit je op voorhand geen collega-partijen (raadsfracties) van uit. Want de raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Dat is niet iets wat exclusief is voorbehouden aan "regeringspartijen". Want daarmee breng je een scheiding in de raad aan. 
Wat mij betreft is er op 11 en 12 april door de nieuwe raad een goede basis gelegd over hoe wij als raad gezamenlijk invulling gaan geven aan onze taken/rollen en gaan we op die ingezette koers door. Met een groter accent op onze volksvertegenwoordigde rol, minder vergaderingen maar wel meer inhoudelijke, openbare debatten. Transparant voor iedereen!


*In het dualisme heeft de raad een onafhankelijke positie ten opzichte van het college. De controlerende en bijsturende taak komt openlijk tot uiting. In de praktijk is er sprake van dualisme wanneer raad en college relatief onafhankelijk van elkaar opereren en hun eigen afzonderlijke verantwoordelijkheden benadrukken.
Echter, wanneer raad en college, vooral informeel en achter de schermen, relatief nauw met elkaar samenwerken en afspraken met elkaar maken is er sprake van monisme.